อัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

“ราคาน้ำมันวันนี้” ปตท. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.84 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.19 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.78 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 ราคา 43.86 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.06 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” บางจาก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.19 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.78 บาท/ลิตร
ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 44.24 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” เชลล์ (Shell) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.44 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.74 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.44 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.74 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.74 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.84 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” PT วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.78 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร
เบนซิน ราคา 44.36 บาท/ลิตร

 

ติดตามเรื่องราวเศรษฐกิจได้ที่ umldigitalops.com