ทีเอ็มบีธนชาตบุกสินเชื่อสีเขียว ผนึกไอเอฟซีขับเคลื่อนตลาดอีวี

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) เปิดเผยว่า นับจากต้นปีนี้จนถึงปัจจุบันธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อสีเขียวไปแล้วกว่า 5,275 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4,500 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นสนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจพลังงานหมุนเวียน การจำกัดของเสีย อาคารสีเขียว และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยปัจจุบันมีสถาบันการเงินต่างประเทศสนใจให้ธนาคารออกตราสารหนี้สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ทีเอ็มบีธนชาตได้มุ่งส่งเสริมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือตราสารหนี้สีเขียว และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเล หรือตราสารหนี้สีฟ้า ผ่านความร่วมมือของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC)

ทีเอ็มบีธนชาตบุกสินเชื่อสีเขียว ผนึกไอเอฟซี

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารได้ร่วมลงนามออกตราสารหนี้สีเขียว อายุ 5 ปี โดยมี IFC เป็นผู้ลงทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3,565 ล้านบาท ที่เน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศอุตสาหกรรม EV ในประเทศไทย ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายในปี 2573

“การออกตราสารหนี้สีเขียวกับ IFC ในครั้งนี้ จะช่วยให้ทีเอ็มบีธนชาตในฐานะผู้นำด้านสินเชื่อรถยนต์สามารถขยายธุรกิจสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมให้เติบโตต่อเนื่อง และขับเคลื่อนตลาด EV ของไทยที่เพิ่งเริ่มต้น”.

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : umldigitalops.com